O Kancelarii

NAZYWAM SIĘ ANNA KURTEK I JESTEM ADWOKATEM
PROWADZĘ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ W KIELCACH

Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa rozpoczęłam pracę, w której samodzielnie prowadziłam obsługę prawną spółek. W trakcie swojej drogi zawodowej odbyłam trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, pod patronatem adwokata Sławomira Stachury zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną ze wszystkich dziedzin prawa. Następnie zdałam, z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W swojej kancelarii prowadzę sprawy także z innych dziedzin prawa.

Zakres usług

W CZYM MOGĘ CI POMÓC?
obsługa_prawna_firm_bialy

Obsługa prawna firm

 • kompleksowe doradztwo prawne 
  
 • rejestracja spółek w KRS (sporządzanie umów spółek, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do rejestracji w KRS)
  
 • sporządzanie uchwał, protokołów Zgromadzeń Wspólników, umów o współpracy, kontraktów 
  
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą  
  
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych
  
 • windykacja należności oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym o zapłatę
  
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
  
 • przygotowywanie umów i statutów spółek oraz ich zmian
  
 • sporządzanie pozwów o zapłatę
prawo cywilne

Klienci indywidualni

paragraf

Prawo Cywilne

 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zażalenia, apelacje oraz inne)
 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentacja przed sądami, organami egzekucyjnymi i urzędami
 • porady prawne i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
paragraf

Prawo Pracy

 • sporządzanie pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, zażalenia, apelacje oraz inne)
 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • reprezentacja przed sądami
 • porady prawne
paragraf

Prawo karne

 • reprezentacja w charakterze:
  – obrońcy
  – pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
   
  – pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego
 • sporządzanie pism procesowych
paragraf

Prawo
upadłościowe

 • sporządzanie wniosków
 • porady prawne
 • reprezentacja przed sądami
paragraf

Postępowanie
administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do WSA
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA
 • reprezentacja przed organami i sądami
paragraf

Obrót
nieruchomościami

 • wsparcie przy transakcjach sprzedaży i zakupu nieruchomości

 • przygotowywanie założeń umów sprzedaży nieruchomości

 • opiniowanie umów deweloperskich

Honorarium

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie indywidualnej umowy z klientem. Honorarium uzależnione jest od charakteru zlecenia, stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu niezbędnego do wykonania danego zlecenia. Wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi prawnej ustalane jest ryczałtowo lub według stawki godzinowej.

Skontaktuj się z kancelarią

ZAPRASZAM NA SPOTKANIE
adwokatura_polska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Kurtek

Adres:

ul. Kolberga 11 (budynek F)
25-620 Kielce

Telefon:

Email:

kancelaria@adwokat-kurtek.pl

  *Używając tego formularza, wyrażasz zgodę na użycie podanych przez Ciebie danych w celu realizacji zapytania.